Inför avflyttning

Boendet i nuvarande lägenhet ska avslutas och därmed skall besiktning av lägenheten ske. Besiktningsmannen gör en bedömning av lägenhetens skick och noterar detta i ett protokoll. Det ligger sedan till grund för eventuella kostnadsdebiteringar avseende skador och slitage av lägenheten. Se till att befintliga lampor och lysrör som hör till lägenheten fungerar och underrätta besiktningsmannen om det finns dolda skador som kanske finns men inte omedelbart syns (exv. bakom tavlor, hyllor, under matta).Borrhål efter spegelvägg/vägg-tv eller andra fästanordningar räknas inte som normalt slitage, även för många gjorda hål på en begränsad yta kan leda till ersättningskrav. Inför avflyttning är hyresgästen skyldig att återställa nämnda skador. Att enbart spackla igen hålen räknas ej som återställning.

Lägenheten ska vara väl urstädad när den överlämnas i annat fall kommer vi att debitera er för städkostnad, se städtips under blanketter. Kvarlämnad egendom ansvarar inte fastighetsägaren för, bortforsling sker på hyresgästens bekostnad. Om inte annat överenskommits med fastighetsägaren ska samtliga lägenhetsnycklar även tvättcylinder inkl. nycklar lämnas till fastighetsägaren senast kl. 12.00 första vardagen i månaden efter hyresavtalets utgång. Borttappade nycklar debiteras hyresgästen. Cylinderbyte kostar för närvarande 2500 kr. Borttappad tvättcylinder eller tvättcylindernyckel debiteras 500 kr.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Inför avflyttning

Boendet i nuvarande lägenhet ska avslutas och därmed skall besiktning av lägenheten ske. Besiktningsmannen gör en bedömning av lägenhetens skick och noterar detta i ett protokoll. Det ligger sedan till grund för eventuella kostnadsdebiteringar avseende skador och slitage av lägenheten. Se till att befintliga lampor och lysrör som hör till lägenheten fungerar och underrätta besiktningsmannen om det finns dolda skador som kanske finns men inte omedelbart syns (exv. bakom tavlor, hyllor, under matta).Borrhål efter spegelvägg/vägg-tv eller andra fästanordningar räknas inte som normalt slitage, även för många gjorda hål på en begränsad yta kan leda till ersättningskrav. Inför avflyttning är hyresgästen skyldig att återställa nämnda skador. Att enbart spackla igen hålen räknas ej som återställning.

Lägenheten ska vara väl urstädad när den överlämnas i annat fall kommer vi att debitera er för städkostnad, se städtips under blanketter. Kvarlämnad egendom ansvarar inte fastighetsägaren för, bortforsling sker på hyresgästens bekostnad. Om inte annat överenskommits med fastighetsägaren ska samtliga lägenhetsnycklar även tvättcylinder inkl. nycklar lämnas till fastighetsägaren senast kl. 12.00 första vardagen i månaden efter hyresavtalets utgång. Borttappade nycklar debiteras hyresgästen. Cylinderbyte kostar för närvarande 2500 kr. Borttappad tvättcylinder eller tvättcylindernyckel debiteras 500 kr.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

All rights reserved ©
Gästrike Fastigheter
Producerad av
Precis Reklam

Besöksadress
Beckasinvägen 7
803 09 Gävle

Telefon: 026 - 12 71 77
Mail: info@g-f.se
Öppetider: 8.00 - 16.30

Created with

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK