Information från A till Ö

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andrahand måste du få ett godkännande från fastighetsägaren. Mer info om detta finns under Information / Hyra ut i andra hand. Se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan

Autogiro

Med autogiro överförs din hyra automatiskt från ditt konto till fastighetsägaren senast sista vardagen i månaden. OBS att det måste finnas täckning på ditt konto. Blankett finns att hämta på kontoret. Autogiro kan endast användas i de fastigheter som ägs av Gästrike Fastigheter AB, det är hus med följande adresser:

S.Stapeltorgsgatan 14, Brunnsgatan 50-52, Övre Arbetshusgatan 47, Norra Skeppargatan 12, Södra Rådmansgatan 4-6-8, Slottstorget 5 Gävle. Hyttgatan 9-11, Jansasgatan 2-4, Grundbogatan 1-3, Storgatan 30, Odengatan 28, Högbovägen 2-4 Sandviken.

Gäller även lokaler i samma huskroppar.

Avflyttning

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader, vid dödsfall 1 kalendermånad. Besiktning sker innan du flyttar. Mer info finns under Information / Inför avflyttning samt Uthyrning. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Balkong/uteplats

Blomlådor ska hängas på insidan av räcket. Det är inte tillåtet att skaka mattor eller att grilla, ej heller att sopa ner skräp på balkongen under. Man ansvarar själv för att skotta av balkongen/uteplatsen, kontrollera så att ingen person finns under när du skottar.

Blanketter

Blanketter för exv. uppsägning, andrahandsuthyrning, autogiro, bostadsbyte finns att hämta på vårt uthyrningskontor vissa och även hämtas på vår hemsida under Information / Blanketter.

Borrhål

Borrhål efter spegelvägg/vägg-tv eller andra fästanordningar räknas inte som normalt slitage, även för många gjorda hål på en begränsad yta kan leda till ersättningskrav. Inför avflyttning är hyresgästen skyldig att återställa nämnda skador. Att enbart spackla igen hålen räknas ej som återställning.

Brandvarnare

Minst en brandvarnare skall finnas i din lägenhet, finns att köpa i många butiker. Den bör du kontrollera en gång varje månad genom att trycka på knappen så att signal hörs. Som hyresgäst ansvarar du själv för batteribyte och att brandvarnaren fungerar. Man har som hyresgäst ett stort egenansvar när det gäller brand.

Bredband

I de flesta fastigheter finns möjlighet till bredband via ADSL och Fiber. Kontakta den leverantör du är intresserad av för mer info.

Cyklar

Cyklar får inte stå i trapphusen, de räknas som utrymningsvägar och försvårar en ev. evakuering om det skulle börja brinna eller vid annan nödsituation.

El-abonnemang

Du anmäler själv in/avflyttning till el-leverantören.

Extralås

Ansvarar du som hyresgäst för.

Felanmälan

Görs helst via vår hemsida under fliken felanmälan. Kan också göras per telefon 026-127177 mellan klockan 08.00-10.00.

Flyttstädning

Städtips finns under blanketter.

Fåglar

Mata inte fåglar från din balkong eller uteplats, det skräpar ner och drar till sig bl. a möss och annan ohyra.

Förråd

Sätt hänglås på ditt förråd när du flyttar in. Sopa/torka ur det när du flyttar. Se alltid till att ditt förråd är märkt med ditt lgh-nr.

Grilla

Det är förbjudet att grilla på balkongen/uteplatsen. Endast elgrill är tillåtet.

Hemförsäkring

För din egen säkerhet är det viktigt att du har en gällande hemförsäkring.

Husvagnar/släpvagnar

Får ej stå uppställda på våra parkerinsplatser.

Hyran

Hyran ska betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden innan. Vid betalning via internet är det viktigt att använda rätt ocr-nr som avser rätt månad. I vissa fastigheter kan Du även välja att betala hyran via autogiro, se autogiro. Obetald hyra kan leda till avhysning.

Inflyttningsdatum

Du har rätt att tillträda lägenheten kl 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar den på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

Jour - kvällar och helger

Kontakta vår jour för akuta fel som inte kan vänta till nästkommande vardag. Akuta fel är t.ex. läckande vattenrör, helstopp wc-stol. Strömlöst (kolla först dina säkringar). Vardagar kl 16-22, lör och sön samt helgdagar kl 7-22. Tel 026 - 65 01 99

KabelTV

Olika leverantörer finns inom våra fastigheter. ComHem, Svenska Cantab, Bredbandsbolaget i de flesta hus.

Kattsand

Kattsand får absolut inte spolas ner i toaletten. Sanden skadar rören och orsakar stopp i avloppen vilket i sin tur kan leda till vattenskador i lägenheten.

Lysrör/glimtändare

Dessa byten ansvarar Du som hyresgäst för själv.

Låsöppning

Vid låsöppning ska du som hyresgäst kunna visa upp sitt hyresavtal och legitimation. Kostnaden för låsöppning är 1500 kr dagtid, 2500 kr under jourtid (faktureras). OBS att vi ej kan öppna om du har extralåset låst.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten,så länge den inte används som övernattningslägenhet.

Nycklar

När du ska kvittera ut dina nycklar tar du med hyresavtalet till vårt kontor. Önskas extranycklar kontakta kontoret för rekvisition. Vid avflyttning ska alla nycklar lämnas till vårt uthyrningskontor om inte annan bestämts. Borttappade nycklar och tvättcylindrar debiteras. Cylinderbyte kostar för närvarande 2500 kr. Borttappad tvättcylinder eller tvättcylindernyckel debiteras 500 kr.

Parabol

Parabol får inte sättas upp på balkongräcket eller fasaden.

Persienner

Persienner är hyresgästens egendom. Underhåll och reparation sköter du som hyresgäst själv.

Pool

Det är inte tillåtet att ställa upp en pool på gården Du delar med dina grannar.

Rökning

Det är föbjudet att kasta ut fimpar från balkongerna/fönstren. Tänk på brandrisken.

Släng inte fimpar/snuspåsar vid entréerna/gårdarna.

Sopor

Sortera dina sopor noggrant i resp. kärl. Grovsopor lämnar man själv till återvinningscentral. Tänk på att felaktigt sorterade sopor leder till höjda avgifter och det i sin tur leder till höjda hyror.

Spisfläkt/filter

Om lägenheten har kolfilterfläkt ansvarar hyresgästen för byte av kolfilter, även för byte av lampa.

Studsmatta

Det är inte tillåtet att ställa upp en studsmatta på gården.

Störningar

Du får inte uppträda störande eller spela hög musik så att du stör dina grannar. Som hyresgäst ansvarar man även för sina gästers uppträdande. Skällande hundar räknas också som störning. Se Information / Störningar.

Säkringar

Se alltid till att du har rätt ampere styrka på säkringar hemma.

Telefon

Kontrollera föregående hyresgästs telefonnummer för snabbare inkoppling av telefon.

Trapphus/källargångar

Dessa räknas som utrymningsvägar och får ej blockeras av cyklar, barnvagnar m.m. All rökning i trapphus, hissar, tvättstugor och andra allmänna utrymmen är förbjuden.

Tvättstugan

Respektera tvättiderna. Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan vara noggrant städad efter dig, glöm inte rengöra luddfilter i tumlaren/avfuktaren. Kontrollera dagen före vem som ska tvätta före dig och prata med personen i fråga om det är dåligt städat. BH med byglar måste tvättas i separat tvättpåse pga. att byglar lossnar och fastnar i avloppet.

Ugnslampor

Dessa byter Du som hyresgäst själv.

Våtutrymmen

Rengör golvbrunn och vattenlås regelbundet, detta gör att avloppet fungerar bättre och förhindrar dålig lukt. Det är förbjudet att göra hål för att sätta upp krokar, hyllor etc i dusch/bad-utrymmet (zon 1) i ditt badrum, i övriga zoner bör hål undvikas så långt det är möjligt. Gör du hål i våtutrymmet måste dessa göras fackmannamässigt, vad det innebär kan du läsa mer om på: https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum/
Om många hål görs eller om de ej görs på rätt sätt riskerar du att bli debiterad vid utflytt.

 

Information från A till Ö

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andrahand måste du få ett godkännande från fastighetsägaren. Mer info om detta finns under Information / Hyra ut i andra hand. Se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan

Autogiro

Med autogiro överförs din hyra automatiskt från ditt konto till fastighetsägaren senast sista vardagen i månaden. OBS att det måste finnas täckning på ditt konto. Blankett finns att hämta på kontoret. Autogiro kan endast användas i de fastigheter som ägs av Gästrike Fastigheter AB, det är hus med följande adresser:

S.Stapeltorgsgatan 14, Brunnsgatan 50-52, Övre Arbetshusgatan 47, Norra Skeppargatan 12, Södra Rådmansgatan 4-6-8, Slottstorget 5 Gävle. Hyttgatan 9-11, Jansasgatan 2-4, Grundbogatan 1-3, Storgatan 30, Odengatan 28, Högbovägen 2-4 Sandviken.

Gäller även lokaler i samma huskroppar.

Avflyttning

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader, vid dödsfall 1 kalendermånad. Besiktning sker innan du flyttar. Mer info finns under Information / Inför avflyttning samt Uthyrning. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Balkong/uteplats

Blomlådor ska hängas på insidan av räcket. Det är inte tillåtet att skaka mattor eller att grilla, ej heller att sopa ner skräp på balkongen under. Man ansvarar själv för att skotta av balkongen/uteplatsen, kontrollera så att ingen person finns under när du skottar.

Blanketter

Blanketter för exv. uppsägning, andrahandsuthyrning, autogiro, bostadsbyte finns att hämta på vårt uthyrningskontor vissa och även hämtas på vår hemsida under Information / Blanketter.

Borrhål

Borrhål efter spegelvägg/vägg-tv eller andra fästanordningar räknas inte som normalt slitage, även för många gjorda hål på en begränsad yta kan leda till ersättningskrav. Inför avflyttning är hyresgästen skyldig att återställa nämnda skador. Att enbart spackla igen hålen räknas ej som återställning.

Brandvarnare

Minst en brandvarnare skall finnas i din lägenhet, finns att köpa i många butiker. Den bör du kontrollera en gång varje månad genom att trycka på knappen så att signal hörs. Som hyresgäst ansvarar du själv för batteribyte och att brandvarnaren fungerar. Man har som hyresgäst ett stort egenansvar när det gäller brand.

Bredband

I de flesta fastigheter finns möjlighet till bredband via ADSL och Fiber. Kontakta den leverantör du är intresserad av för mer info.

Cyklar

Cyklar får inte stå i trapphusen, de räknas som utrymningsvägar och försvårar en ev. evakuering om det skulle börja brinna eller vid annan nödsituation.

El-abonnemang

Du anmäler själv in/avflyttning till el-leverantören.

Extralås

Ansvarar du som hyresgäst för.

Felanmälan

Görs helst via vår hemsida under fliken felanmälan. Kan också göras per telefon 026-127177 mellan klockan 08.00-10.00.

Flyttstädning

Städtips finns under blanketter.

Fåglar

Mata inte fåglar från din balkong eller uteplats, det skräpar ner och drar till sig bl. a möss och annan ohyra.

Förråd

Sätt hänglås på ditt förråd när du flyttar in. Sopa/torka ur det när du flyttar. Se alltid till att ditt förråd är märkt med ditt lgh-nr.

Grilla

Det är förbjudet att grilla på balkongen/uteplatsen. Endast elgrill är tillåtet.

Hemförsäkring

För din egen säkerhet är det viktigt att du har en gällande hemförsäkring.

Husvagnar/släpvagnar

Får ej stå uppställda på våra parkerinsplatser.

Hyran

Hyran ska betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden innan. Vid betalning via internet är det viktigt att använda rätt ocr-nr som avser rätt månad. I vissa fastigheter kan Du även välja att betala hyran via autogiro, se autogiro. Obetald hyra kan leda till avhysning.

Inflyttningsdatum

Du har rätt att tillträda lägenheten kl 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar den på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

Jour - kvällar och helger

Kontakta vår jour för akuta fel som inte kan vänta till nästkommande vardag. Akuta fel är t.ex. läckande vattenrör, helstopp wc-stol. Strömlöst (kolla först dina säkringar). Vardagar kl 16-22, lör och sön samt helgdagar kl 7-22. Tel 026 - 65 01 99.

KabelTV

Olika leverantörer finns inom våra fastigheter. ComHem, Svenska Cantab, Bredbandsbolaget i de flesta hus.

Kattsand

Kattsand får absolut inte spolas ner i toaletten. Sanden skadar rören och orsakar stopp i avloppen vilket i sin tur kan leda till vattenskador i lägenheten.

Lysrör/glimtändare

Dessa byten ansvarar Du som hyresgäst för själv.

Låsöppning

Vid låsöppning ska du som hyresgäst kunna visa upp sitt hyresavtal och legitimation. Kostnaden för låsöppning är 1500 kr dagtid, 2500 kr under jourtid (faktureras). OBS att vi ej kan öppna om du har extralåset låst.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten,så länge den inte används som övernattningslägenhet.

Nycklar

När du ska kvittera ut dina nycklar tar du med hyresavtalet till vårt kontor. Önskas extranycklar kontakta kontoret för rekvisition. Vid avflyttning ska alla nycklar lämnas till vårt uthyrningskontor om inte annan bestämts. Borttappade nycklar och tvättcylindrar debiteras. Cylinderbyte kostar för närvarande 2500 kr. Borttappad tvättcylinder eller tvättcylindernyckel debiteras 500 kr.

Parabol

Parabol får inte sättas upp på balkongräcket eller fasaden.

Persienner

Persienner är hyresgästens egendom. Underhåll och reparation sköter du som hyresgäst själv.

Pool

Det är inte tillåtet att ställa upp en pool på gården Du delar med dina grannar.

Rökning

Det är föbjudet att kasta ut fimpar från balkongerna/fönstren. Tänk på brandrisken.

Släng inte fimpar/snuspåsar vid entréerna/gårdarna.

Sopor

Sortera dina sopor noggrant i resp. kärl. Grovsopor lämnar man själv till återvinningscentral. Tänk på att felaktigt sorterade sopor leder till höjda avgifter och det i sin tur leder till höjda hyror.

Spisfläkt/filter

Om lägenheten har kolfilterfläkt ansvarar hyresgästen för byte av kolfilter, även för byte av lampa.

Studsmatta

Det är inte tillåtet att ställa upp en studsmatta på gården.

Störningar

Du får inte uppträda störande eller spela hög musik så att du stör dina grannar. Som hyresgäst ansvarar man även för sina gästers uppträdande. Skällande hundar räknas också som störning. Se Information / Störningar.

Säkringar

Se alltid till att du har rätt ampere styrka på säkringar hemma.

Telefon

Kontrollera föregående hyresgästs telefonnummer för snabbare inkoppling av telefon.

Trapphus/källargångar

Dessa räknas som utrymningsvägar och får ej blockeras av cyklar, barnvagnar m.m. All rökning i trapphus, hissar, tvättstugor och andra allmänna utrymmen är förbjuden.

Tvättstugan

Respektera tvättiderna. Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan vara noggrant städad efter dig, glöm inte rengöra luddfilter i tumlaren/avfuktaren. Kontrollera dagen före vem som ska tvätta före dig och prata med personen i fråga om det är dåligt städat. BH med byglar måste tvättas i separat tvättpåse pga. att byglar lossnar och fastnar i avloppet.

Ugnslampor

Dessa byter Du som hyresgäst själv.

Våtutrymmen

Rengör golvbrunn och vattenlås regelbundet, detta gör att avloppet fungerar bättre och förhindrar dålig lukt. Det är förbjudet att göra hål för att sätta upp krokar, hyllor etc i dusch/bad-utrymmet (zon 1) i ditt badrum, i övriga zoner bör hål undvikas så långt det är möjligt. Gör du hål i våtutrymmet måste dessa göras fackmannamässigt, vad det innebär kan du läsa mer om på: https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum/
Om många hål görs eller om de ej görs på rätt sätt riskerar du att bli debiterad vid utflytt.

All rights reserved ©
Gästrike Fastigheter
Producerad av
Precis Reklam

Besöksadress
Beckasinvägen 7
803 09 Gävle

Telefon: 026 - 12 71 77
Mail: info@g-f.se
Öppetider: 8.00 - 16.30

Created with

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK